ברצוני לבקש לתחקר אירוע במרחב הציבורי אשר עשוי להיקלט במצלמות המוקד הרואה.

 
 
פרטי הפונה

לא חובה

 
 
פרטי האירוע

 

שימו לב: נדרש להפעיל שירותי מקום לצורך שימוש במיקום אוטומטי

 

לא חובה

 

 
Browser not supported