ברצוני לבקש לתחקר אירוע במרחב הציבורי אשר עשוי להיקלט במצלמות המוקד הרואה.

יש לפעול על פי הנחיות מנהל מוקד רואה ובהתאם לנוסח "טופס שמירת סודיות".

 
פרטי הפונה

לא חובה

 
 
פרטי האירוע

 

שימו לב: נדרש להפעיל שירותי מקום לצורך שימוש במיקום אוטומטי

 

לא חובה

 

 
Browser not supported