ברצוני לבקש לתחקר אירוע במרחב הציבורי אשר עשוי להיקלט במצלמות המוקד הרואה.

הנני מודע לאחר שאקבל תשובה חיובית עבור הממצאים, עליי לגשת לתחנת המשטרה ולבצע את הפעולות הנדרשות על מנת לקבל את הממצאים הרלוונטיים. 

 
פרטי הפונה

לא חובה

 
 
פרטי האירוע

 

שימו לב: נדרש להפעיל שירותי מקום לצורך שימוש במיקום אוטומטי

 

לא חובה

 

 
Browser not supported